Belanda

← De ramp met de OpheliaKoloniale monumenten in Indië → De metamorfose van Tanah Abang Geplaatst op 8 september 2016 door buitenzorg Velen van ons hebben interesse in het leven van onze voorvaderen. Er zijn echter slechts weinigen die er iets mee doen. Sven Verbeek duikt in één van Batavia´s oude wijken, en legt uit waarom. Tanah Abang, ca. 1890 Tanah Abang, ca. 1890 Door Sven Verbeek Een ieder die in Batavia heeft gewoond kent Tanah Abang. Je kwam er via de Rijswijkstraat – bij de Harmonie rechtdoor – of anders via de westzijde van het Koningsplein (Museumlaan, Scottweg) of via Kebon Sirih of Oude Tamarindelaan. De geschiedenis van Tanah Abang gaat terug tot 1628 toen – tijdens de belegering van de jonge vesting Batavia – de sultan van Mataram zijn leger hier had opgeslagen. Het viel de Javaanse soldaten op dat de grond rood was, hetgeen al snel de benaming Tanah Abang opleverde (in het Javaans is Tanah ‘land’ en Abang ‘rood’). Althans, zo verhaalt deze legende. Toch stond de omgeving in de 17e eeuw lange tijd bekend als Bingamshoogte, vernoemd naar de Kapitein-Chinees Bingam, die zich in 1650 een groot stuk land daar verwierf en suikermolens bouwde, terwijl hij het Molenvliet kanaal liet graven naar de vesting Batavia. De wijk Tanah Abang, ca. 1920 De wijk Tanah Abang, ca. 1920 Het was Abraham van Riebeeck (zoon van Jan van Riebeeck) die er een ‘lustoord’ liet bouwen, op de plaats wat later bekend zou worden als Tanah Abang Heuvel. Dat was rond 1710. Vijfentwintig jaar later kreeg de bekende landeigenaar Justinus Vinck van het gouvernement toestemming om een pasar op te richten op Tanah Abang, tegelijkertijd met de vergunning voor Pasar Senen. Hij verbond beide pasars met een weg, de latere Kampoeng Lima of Oude Tamarindelaan. Het was gouverneur generaal G.W van Imhoff (1705-1750) die het huis van Van Riebeeck verving door een machtig groot nieuw huis. Dit landhuis staat afgebeeld op een tekening van Johannes Rach van omstreeks 1770. Een boek uit de 19e eeuw beschreef het landhuis als “een groot steenen huis gebouwd met genoegzaam sieraad en ruimte, doch van eenen zonderlingen smaak; verscheidene groote zaalen en andere vertrekken hebben alle communicatie met den ander, waardoor een onbekende in hetzelve verdwaald raakt, en niet dan met moeite of door eenen wegwijzer er uit geraken kan”. Het landgoed van Van Imhoff, ca. 1770 Het landgoed van Van Imhoff, ca. 1770 Later kwam het landhuis op Tanah Abang Heuvel in handen van Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk (1852-1818). Zijn land reikte tot aan Koningsplein Zuid en de Rijswijkstraat. In 1795 verkocht hij een deel van het land aan het gouvernement voor de constructie van de begraafplaats Tanah Abang, dat officieel in 1797 in gebruik werd genomen. Vanaf omstreeks 1800 raakte de weg tussen de Rijswijkstraat en Tanah Abang Heuvel – later bekend als Tanah Abang West – langzaam bebouwd met grote particuliere huizen, met de typische Indische bouwstijl. Het meest voorname was dat van de familie Van Motman, dat later in handen kwam van notaris De Riemer. Na zijn dood in 1906 werd de oprijlaan van dit landhuis Laan De Riemer genoemd, en bebouwd met huizen. Het landhuis zelf werd in 1930 afgebroken, en op die plaats verrezen art deco huizen – ontworpen door J.A. Raket – in het Westerpark (nu Taman Tanah Abang 3). Grote huizen werden gebouwd aan Tanah Abang Oost, ook bekend als Tanah Abang Stille Zijde. De wijk Tanah Abang had toen het karakter van een tuinstad, met de huizen diep weggedoken achter groen, met veel grote schaduwrijke bomen langs de wegen. Het grote landhuis van Van Imhoff op Tanah Abang Heuvel werd door de erven Van Riemsdijk rond 1830 gesplitst in vier huizen, waarvan de beide westelijke en oostelijke vleugels twee identieke verdiepingshuizen werden. De grootouders en overgrootouders van de schrijver De grootouders en overgrootouders van de schrijver Waarom ik dit schrijf? Waarom ik dit alles schrijf? In Tanah Abang ligt mijn familiegeschiedenis. De weduwe van Van Riemsdijk trouwde namelijk met mijn voorvader Jannus Theodorus Bik (1796-1875) die in 1863 het landgoed kocht. Mijn over-overgrootvader Pieter Albert de Nijs Bik (1858-1920) erfde het in 1875 en werd landheer. Hij woonde in het meest bescheiden huis op de heuvel en verhuurde meestentijds de andere huizen, veelal aan consulaten. Zo waren voor kortere of langere tijd de consulaten van Frankrijk, Rusland en Duitsland gevestigd op Tanah Abang Heuvel. Samen met zijn Chinese compagnon Lim Tiang Hoey (1864-1925) richtte hij in 1905 de NV Maatschappij tot Exploitatie van Tanah Abang op. Deze NV had het beheer over tientallen huizen en toko’s rond Pasar Tanah Abang en Djati Baroe. Lim Tiang Hoey was Kapitein-Chinees en een van de rijkste ingezetenen van Batavia. Toen hij in 1925 overleed werd zijn vermogen geschat op 5 miljoen gulden, een kapitaal voor die tijd. Woning van de heer Van Houten, directeur Openbare Werken Woning van de heer Van Houten, directeur Openbare Werken De twee verdiepingshuizen op Tanah Abang Heuvel werden in 1918 verkocht. Eén aan De Factorij, de ander aan MacLaine & Watson. De directeuren van deze maatschappijen woonden in deze huizen tot grofweg begin jaren 40. Intussen was de wijk Tanah Abang drastisch veranderd, en meer bebouwd geraakt. Het karakter van de tuinstad verdween langzaam. Langs Tanah Abang West (nu Jalan Abdul Muis) werden meer moderne huizen gebouwd, en zijstraten zoals Laan Trivelli (Jl. Tanah Abang 2), Laan de Bruin Kops (Jl. Tanah Abang 4) en Gang Thomas (Jl. Tanah Abang 5) kregen meer bescheidenere woningen. Aan de westkant van de wijk, tot aan het bandjirkanaal, verrees een nieuwe wijk met ook veelal kleinere huizen, voor – zoals men dat in die tijd noemde – meest Indo-Europese ambtenaren van het gouvernement, en lager opgeleide arbeiders. Vanaf de wijk Petodjo tot aan Djati Baroe werden nieuwe straten en lanen gecreëerd, zoals Laan Canne en de Tjidengweg, met vele zijstraten. Ten westen van het bandjirkanaal liep de weg Djati Petamboeran, met o.a. de nieuwe begraafplaats Laanhof, de ziekeninrichting van de KPM, en het huis van de rijkste Arabier van Batavia Said Abdullah bin Aloei Alatas (1844-1929), dat in 1976 het bekende Museum Tekstil werd. Aan de noordkant van de wijk Tanah Abang waren bekende bedrijven gevestigd zoals Fuchs & Rens automobielen, Goodyear en Dunlop. Lever’s Zeepfabrieken opende een hoofdkantoor aan Tanah Abang West 12 in 1941. Het nieuwe overdekte betonnen gebouw van Pasar Tanah Abang werd in 1926 in gebruik genomen, met daarin het hulppostkantoor van Tanah Abang. Oorlog Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel in Tanah Abang. Vooraleerst was er veel leegstand doordat de blanke bevolking werd geïnterneerd en niet alle huizen door Japanners en Indonesiërs werden overgenomen. Het kreeg snel een verwaarloosd aanzien. Een deel van de Tjidengwijk werd door gedek en prikkeldraad afgesloten en ingericht als interneringskamp. Aan het einde van de oorlog huisden er ongeveer 10.000 meest vrouwen en kinderen, in een wijk waar voorheen ongeveer 150 families woonden. De wijk Tanah Abang kreeg in 1943 de Japanse naam ‘Kooanisi’. Na de bevrijding en de onafhankelijkheid van Indonesië veranderde de wijk Tanah Abang in eerste instantie niet veel in aanzien. Tot begin jaren 70 was het nog steeds voor het merendeel een woonwijk, alhoewel de huizen steeds dichter op elkaar werden gebouwd. De landhuizen op Tanah Abang Heuvel (hernoemd in Tanah Abang Bukit), die in de jaren direct na de oorlog in gebruik waren als officiersmess en – hotel (NMM, NIWA en NIWIN), werden vanaf omstreeks 1954 het hoofdkwartier van de Indonesische Luchtmacht, de AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). De verdiepingshuizen uit de 18e eeuw hebben daar uiteindelijk nog tot 1978 gestaan. In dat jaar verhuisde AURI naar Yogyakarta, en viel de heuvel ten prooi aan de uitbreiding van Pasar Tanah Abang. Meer en meer regeringsgebouwen, instanties en kleine bedrijven verdrongen de woonhuizen gedurende de jaren ´80 en ´90. Het pasargebouw uit 1926 werd in 1975 vervangen door een drieverdiepingen warenhuis. Dit gebouw werd vervolgens door brand verwoest in 2003, waarna een nog groter pasarcomplex werd gebouwd. Pasar Tanah Abang is ook nu nog de grootste textielmarkt van Azië. tanah-abang-heuvel_2015 Tanah Abang Heuvel, 2015 Metamorfose Het bekende kerkhof van Tanah Abang werd in 1975 gesloten, en zou volledig geruimd worden om plaats te maken voor scholen en regeringsgebouwen. Pas tijdens de ruiming besloot Jakarta’s gouverneur Ali Sadikin dat het middelste deel van het oude kerkhof ingericht zou worden als museum. Zo’n 1.200 grafstenen maken nu deel uit van Taman Prasasti (Park der Gedenkstenen), al bevinden de meesten zich niet meer op de originele plaats. De wijk Tanah Abang heeft inmiddels een totale metamorfose ondergaan, mede ook doordat een aantal wegen (nu veelal zesbaans) zijn doorgetrokken dwars door Jatibaru en de voormalige kampung Tanah Rendah. Slechts een handvol huizen van vóór 1940 staan er nog, zoals het voormalige huis van de Kapitein-Chinees Lim Tiang Hoey op Tanah Abang Heuvel (Jl. Fachrudin), nu in gebruik als bijkantoor voor de Bank Mandiri. Slechts twee 19e eeuwse gebouwen hebben het veranderingsgeweld overleefd: het Arabische landhuis aan Jati Petamburan (nu Museum Tekstil) en de portico ingang van het Tanah Abang kerkhof uit 1844. De geschiedenis van Tanah Abang is zó zeer de moeite waard dat ik begonnen ben met het schrijven van een boek. Ik hoop hiermee niet alleen te laten zien hoe de wijk door de eeuwen heen is veranderd, maar ook iets meer te begrijpen van de redenen van al die veranderingen. En ik vraag me dan nu ook al af, hoe Tanah Abang er over honderd jaar uit zal zien… x Oproep De schrijver, zelf woonachtig in Australië, is op zoek naar nog meer foto’s van Tanah Abang. Mochten lezers zelf ooit in Tanah Abang gewoond hebben, of er foto’s genomen hebben tijdens een vakantie of verblijf, laat het hem weten: svendownunder@gmail.com. Voor meer informatie, zie tevens zijn Facebook pagina over Tanah Abang: www.facebook.com/tanahabangtempodulu

Indonesia

Bencana dengan monumen OpheliaColonial di India → Metamorfosis Tanah Abang Diposting pada 8 September 2016 oleh Buitenzorg Banyak dari kita yang tertarik dengan kehidupan nenek moyang kita. Namun, hanya sedikit yang melakukan sesuatu tentang hal itu. Sven Verbeek menyelam ke salah satu kawasan tua Batavia dan menjelaskan alasannya. Tanah Abang, sekitar tahun 1890 Tanah Abang, sekitar tahun 1890 Oleh Sven Verbeek Semua orang yang pernah tinggal di Batavia tahu Tanah Abang. Anda sampai di sana melalui Rijswijkstraat – lurus di Harmonie – atau melalui sisi barat Koningsplein (Museumlaan, Scottweg) atau melalui Kebon Sirih atau Oude Tamarindelaan. Sejarah Tanah Abang kembali ke 1628 ketika – selama pengepungan benteng muda Batavia – sultan Mataram memiliki pasukannya di sini. Tentara Jawa memperhatikan bahwa tanahnya berwarna merah, yang dengan cepat menghasilkan nama Tanah Abang (dalam bahasa Jawa Tanah adalah 'tanah' dan Abang 'merah'). Setidaknya, begitulah legenda ini berjalan. Namun pada abad ke-17 daerah itu sudah lama dikenal sebagai Bingams Hoogte, dinamai sesuai nama Kapten-Cina Bingam, yang memperoleh sebidang tanah yang luas di sana pada tahun 1650 dan membangun pabrik gula, sementara ia menggali Kanal Molenvliet ke benteng Batavia. Kabupaten Tanah Abang, sekitar tahun 1920 Kabupaten Tanah Abang, c.1920 Adalah Abraham van Riebeeck (putra Jan van Riebeeck) yang memiliki 'resort kesenangan' yang dibangun di atas apa yang kemudian dikenal sebagai Tanah Abang Heuvel. Itu sekitar tahun 1710. Dua puluh lima tahun kemudian, pemilik tanah terkenal Justinus Vinck mendapat izin dari pemerintah untuk mendirikan pasar di Tanah Abang, bersamaan dengan izin Pasar Senen. Dia menghubungkan kedua pasar dengan jalan, yang kemudian disebut Kampoeng Lima atau Oude Tamarindelaan. Adalah Gubernur Jenderal G.W van Imhoff (1705-1750) yang menggantikan rumah Van Riebeeck dengan rumah baru yang besar dan megah. Rumah bangsawan ini digambarkan dalam gambar oleh Johannes Rach dari sekitar tahun 1770. Sebuah buku dari abad ke-19 menggambarkan istana itu sebagai “rumah batu besar yang dibangun dengan ornamen dan ruang yang cukup, tetapi dengan rasa yang aneh; beberapa aula besar dan ruangan lain memiliki semua komunikasi satu sama lain, di mana orang asing tersesat di dalamnya, dan hanya bisa keluar dengan susah payah atau melalui penunjuk arah." Perkebunan Van Imhoff, sekitar tahun 1770 Perkebunan Van Imhoff, sekitar tahun 1770 Kemudian rumah pedesaan di Tanah Abang Heuvel jatuh ke tangan Willem Vincent Helvetius van Riemsdijk (1852-1818). Tanahnya sampai ke Koningsplein Zuid dan Rijswijkstraat.Pada tahun 1795, ia menjual sebagian tanahnya kepada pemerintah untuk pembangunan Pemakaman Tanah Abang yang diresmikan pada tahun 1797. Sejak sekitar tahun 1800, jalan antara Rijswijkstraat dan Tanah Abang Heuvel – kemudian dikenal sebagai Tanah Abang Barat – perlahan dibangun dengan rumah-rumah pribadi yang besar, dengan gaya arsitektur khas India. Yang paling menonjol adalah keluarga Van Motman, yang kemudian jatuh ke tangan notaris De Riemer. Setelah kematiannya pada tahun 1906, jalan masuk ke rumah pedesaan ini disebut Laan De Riemer, dan dibangun dengan rumah-rumah. Rumah besar itu sendiri dihancurkan pada tahun 1930, dan rumah-rumah bergaya art deco – dirancang oleh J.A. Rocket – di Westerpark (sekarang Taman Tanah Abang 3). Rumah-rumah besar dibangun di Tanah Abang Timur, juga dikenal sebagai Sisi Senyap Tanah Abang. Kabupaten Tanah Abang kemudian memiliki karakter kota taman, dengan rumah-rumah yang sangat tersembunyi di balik tanaman hijau, dengan banyak pohon rindang besar yang berjajar di sepanjang jalan. Rumah pedesaan besar Van Imhoff di Tanah Abang Heuvel dipecah menjadi empat rumah oleh pewaris Van Riemsdijk sekitar tahun 1830, di mana dua sayap barat dan timur menjadi dua rumah bertingkat yang identik. Kakek-nenek dan kakek buyut penulis Kakek-nenek dan kakek buyut penulis Mengapa saya menulis ini? Mengapa saya menulis semua ini? Sejarah keluarga saya di Tanah Abang.Janda Van Riemsdijk menikah dengan leluhur saya Jannus Theodorus Bik (1796-1875) yang membeli tanah itu pada tahun 1863. Kakek buyut saya Pieter Albert de Nijs Bik (1858-1920) mewarisinya pada tahun 1875 dan menjadi tuan tanah. Dia tinggal di rumah paling sederhana di atas bukit dan hampir selalu menyewakan rumah-rumah lain, kebanyakan ke konsulat. Misalnya, konsulat Prancis, Rusia dan Jerman berlokasi di Bukit Tanah Abang untuk jangka waktu yang lebih pendek atau lebih lama. Bersama dengan rekan Cinanya Lim Tiang Hoey (1864-1925) ia mendirikan NV Maatschappij tot Exploitatie van Tanah Abang pada tahun 1905. NV ini mengelola puluhan rumah dan toko di sekitar Pasar Tanah Abang dan Djati Baroe. Lim Tiang Hoey adalah seorang Kapten Cina dan salah satu penduduk Batavia yang paling kaya. Ketika dia meninggal pada tahun 1925, kekayaannya diperkirakan mencapai 5 juta gulden, sebuah modal untuk waktu itu. Rumah Bapak Van Houten, Direktur Pekerjaan Umum Rumah Bapak Van Houten, Direktur Pekerjaan Umum Rumah dua lantai di Bukit Tanah Abang dijual pada tahun 1918. Satu ke De Factorij, yang lain ke MacLaine & Watson. Para direktur perusahaan-perusahaan ini tinggal di rumah-rumah ini sampai kira-kira awal tahun 1940-an.Sementara itu, Kabupaten Tanah Abang telah berubah secara drastis dan semakin berkembang. Karakter kota taman perlahan menghilang.Di sepanjang Tanah Abang Barat (sekarang Jalan Abdul Muis) lebih banyak rumah modern dibangun, dan jalan-jalan samping seperti Laan Trivelli (Jl. Tanah Abang 2), Laan de Bruin Kops (Jl. Tanah Abang 4) dan Gang Thomas (Jl. Tanah Abang 5) diberi rumah yang lebih sederhana. Di sisi barat distrik itu, sejauh Terusan Bandjir, sebuah distrik baru muncul dengan sebagian besar rumah-rumah yang lebih kecil, untuk – sebagaimana mereka disebut pada saat itu – sebagian besar pejabat pemerintah Indo-Eropa, dan pekerja yang kurang berpendidikan. Dari distrik Petodjo hingga Djati Baroe, jalan-jalan dan jalan-jalan baru diciptakan, seperti Laan Canne dan Tjidengweg, dengan banyak jalan samping. Sebelah barat kanal bandjir adalah jalan Djati Petamboeran, termasuk pemakaman baru Laanhof, rumah sakit KPM, dan rumah orang Arab terkaya di Batavia Said Abdullah bin Aloe Alatas (1844-1929), yang pada tahun 1976 terkenal Museum Textil menjadi. Di sisi utara distrik Tanah Abang, terdapat perusahaan-perusahaan ternama seperti mobil Fuchs & Rens, Goodyear dan Dunlop. Pabrik Sabun Lever membuka kantor pusat di Tanah Abang Barat 12 pada tahun 1941. Bangunan beton tertutup baru Pasar Tanah Abang diresmikan pada tahun 1926, perumahan kantor pos pembantu Tanah Abang. Perang Selama Perang Dunia Kedua, banyak yang berubah di Tanah Abang.Pertama, banyak kekosongan karena penduduk kulit putih diinternir dan tidak semua rumah diambil alih oleh Jepang dan Indonesia. Itu dengan cepat mengambil penampilan yang diabaikan. Sebagian Tjidengwijk ditutup dengan gedek dan kawat berduri dan didirikan sebagai kamp interniran. Pada akhir perang, sekitar 10.000 kebanyakan wanita dan anak-anak tinggal di lingkungan tempat tinggal sekitar 150 keluarga sebelumnya. Kabupaten Tanah Abang diberi nama Jepang 'Kooanisi' pada tahun 1943. Setelah kemerdekaan dan kemerdekaan Indonesia, kabupaten Tanah Abang pada awalnya tidak banyak berubah pamornya. Sampai awal 1970-an sebagian besar masih merupakan daerah pemukiman, meskipun rumah-rumah dibangun berdekatan. Rumah pedesaan di Bukit Tanah Abang (berganti nama menjadi Tanah Abang Bukit), yang digunakan sebagai mess perwira dan hotel di tahun-tahun segera setelah perang (NMM, NIWA dan NIWIN), menjadi markas besar Angkatan Udara Indonesia, AURI ( Angkatan Udara Republik Indonesia). Rumah-rumah bertingkat dari abad ke-18 akhirnya berdiri di sana hingga tahun 1978. Pada tahun itu, AURI pindah ke Yogyakarta, dan bukit itu menjadi mangsa perluasan Pasar Tanah Abang. Semakin banyak gedung-gedung pemerintah, badan-badan dan usaha-usaha kecil memadati rumah-rumah hunian selama tahun 1980-an dan 1990-an.Gedung Pasar tahun 1926 digantikan pada tahun 1975 oleh department store tiga lantai. Bangunan ini kemudian dihancurkan oleh api pada tahun 2003, setelah itu kompleks pasar yang lebih besar dibangun. Pasar Tanah Abang masih merupakan pasar tekstil terbesar di Asia. tanah-abang-bukit_2015 Bukit Tanah Abang, 2015 Metamorfosis Pemakaman Tanah Abang yang terkenal ditutup pada tahun 1975, dan akan sepenuhnya dibuka untuk sekolah dan gedung-gedung pemerintah. Baru pada saat pembersihan, Gubernur Jakarta Ali Sadikin memutuskan bahwa bagian tengah kuburan tua itu akan diubah menjadi museum. Sekitar 1.200 batu nisan sekarang menjadi bagian dari Taman Prasasti (Taman Peringatan), meskipun sebagian besar tidak lagi di lokasi aslinya. Kabupaten Tanah Abang kini telah mengalami metamorfosis total, sebagian karena sejumlah jalan (sekarang sebagian besar enam lajur) telah diperpanjang melalui Jatibaru dan bekas Kampung Tanah Rendah. Hanya beberapa rumah pra 1940 yang tersisa, seperti bekas rumah Kapten-Cina Lim Tiang Hoey di Bukit Tanah Abang (Jl. Fachrudin), sekarang digunakan sebagai kantor cabang Bank Mandiri. Hanya dua bangunan abad ke-19 yang bertahan dari kekerasan perubahan: rumah besar Arab di Jati Petamburan (sekarang Museum Tekstil) dan pintu masuk serambi ke pemakaman Tanah Abang dari tahun 1844.Sejarah Tanah Abang sangat berharga sehingga saya mulai menulis buku. Dengan ini saya berharap tidak hanya untuk menunjukkan bagaimana lingkungan telah berubah selama berabad-abad, tetapi juga untuk memahami sedikit lebih banyak tentang alasan semua perubahan itu. Dan saya sudah bertanya-tanya seperti apa Tanah Abang dalam seratus tahun… X Panggilan Penulis, yang tinggal di Australia sendiri, mencari lebih banyak foto Tanah Abang. Jika pembaca pernah tinggal di Tanah Abang, atau pernah mengambil foto selama liburan atau menginap, beri tahu dia: svendownunder@gmail.com. Untuk informasi lebih lanjut, lihat juga halaman Facebook-nya tentang Tanah Abang: www.facebook.com/tanahabangtempodulu

Terjemahan.id | Bagaimana cara menggunakan terjemahan teks Belanda-Indonesia?

Semua terjemahan yang dibuat di dalam terjemahan.id disimpan ke dalam database. Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim. Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahan.id. anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya. Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahan.id bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman. Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di →"Kontak"


Kebijakan Privasi

Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain. Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)